2014 Hanmaeum Sporting Event

Publisert by

The Korean School in Norway participated in the 2014 Hanmaeum Sporting Event held by the Korean Society on the 1st of March 2014. People from the Korean Society, students from our school and the teachers participated in this big event. In addition, Byunghwa Lee, the Korean ambassador to Norway, visited and competed for a team that was mostly comprised by students and teacers of our school.

People were divided into 4 teams and played several glames, such as skipping rope, tug-of-war, three-legged race and Yut-nori(윷놀이), 제기차기 and more. This was a really great opportunity for all to get together and have fun! Thanks to all the students who came to the event. I hope you all enjoyed it!

Den Koreanske skolen i Norge deltok i Hanmaeum Sporting Event 2014 som ble arrangert av den Koreanske forening. Deres medlemmer deltok sammen med noen av våre elever og lærere på dette viktige arrangementet. I tillegg kom ambassadør Byunghwa Lee og deltok på et av lagene som for det meste bestod av elever og lærere fra skolen.

Totalt fire lag konkurrerte mot hverandre i forskjellige koreanske leker, og dette var en fin mulighet for alle å komme sammen og ha det gøy. Takk til alle som kunne komme. Vi håper at alle hadde en fin dag!

Håndbak
Archive // Arkiv

Enjoy our lively community on Facebook

Get to know the school better by following us on Facebook // Bli bedre kjent med skolen gjennom å følge oss på Facebook

Latest news // Siste nyheter

Archive // Arkiv

Links