Test of Proficiency in Korean (Topik)

Den Koreanske Språkskolen tilbyr 6 ukers gratis forberedelseskurs til den koreanske språkprøven.
Vennligst sjekk riktig dato for registering.

Følgende dager : 18. og 25. februar og 4., 11., 18. og 25. mars
Tidspunkt : Kl. 11 – 12
Sted : Schwensens gate 15.
Søknadsperiode : 13. januar – 12. februar (Søknader før 13. januar blir ikke akseptert)
Opptaksbetingelser : Koreansk Språkskole nivå 2 eller høyere
Maks antall påmeldte : 9
Søknaden sendes på e-post til : korsnorway@gmail.com
Vennligst oppgi navn, telefonnummer,
epost-addresse og skriv ”Registrering for forberedelseskurs til koreansk språkprøve” i emnefeltet.
Hvis du vil ta den koreanske språkprøven, ta kontakt med den koreanske ambassaden i Norge for å registere deg.
Hvis du vil ha informasjon om den koreanske språkprøven, se linken nedenfor.
http://www.topik.go.kr/usr/cmm/index.do

- 한국어 능력 시험반-
한국어 학교에서 무료로 ‘한국어 능력 시험반’을 개설합니다.
6주 동안 진행되는 수업이며, 등록기간을 잘 확인하고 등록하여 주시기 바랍니다.

수업날짜: 2월 18일, 25일. 그리고 3월 4, 11, 18, 25 일
시간 : 11- 12시
장소 : Schwensens gata 15
인원 : 9명
등록기간 : 1월 13일 – 2월 12일
(1월 13일 이전에 보낸 요청은 접수되지 않습니다.)
등록조건 : 한글학교 레벨 2 이상
접수처 : korsnorway@gmail.com
이름, 전화번호, 이메일 주소, 그리고 ‘한국어 능력시험반 등록’ 이라고 기재하여 보내주시기 바랍니다.
참고로 한국어 능력 시험은 노르웨이 한국 대사관 통해 시험 접수 가능합니다. ‘한국어 능력시험(Topik)’에 관한 내용은 아래 링크를 참고하여 주시기 바랍니다.
http://www.topik.go.kr/usr/cmm/index.do


Enjoy our lively community on Facebook

Get to know the school better by following us on Facebook // Bli bedre kjent med skolen gjennom å følge oss på Facebook

Latest news // Siste nyheter

Archive // Arkiv

Links