Welcome

Velkommen til den Koreanske språkskolen i Oslo.
Welcome to the Korean Language School in Oslo.

Skolen vår er en undervisningorganisasjon som er stiftet med det målet å drive undervisning i koreansk historie og kultur, samt koreansk språk til koreanere som bor i Norge, adopterte koreanere og deres barn, nordmenn som er interessert i koreansk kultur, og alle andre som er interesserte!

Our school is an educational organization founded for the purpose of education in Korean history and culture, as well as Korean language to Koreans who live in Norway, adopted Koreans and their children, Norwegians who are interested in Korean culture, and anyone else who is interested!

본교는 노르웨이 거주 한인, 입양인 및 그 자녀와 한국문화에 관심이 있는 노르웨이인 등에게 우리나라의 역사 및 문화의 이해, 한국어 능력의 향상 등에 관한 교육을 실시함을 목적으로 설립된 교육기관입니다.

School picture
Spring semester, 2015


Enjoy our lively community on Facebook

Get to know the school better by following us on Facebook // Bli bedre kjent med skolen gjennom å følge oss på Facebook

Latest news // Siste nyheter

Archive // Arkiv

Links